P226 X-Line X-Six Superma.

Grym pang för främst precision, militär snabb match, men också för Fält i klass A