Rödpunktssikte

Rödpunkt
MOA = Vinkelminut (Minuts Of Angel)
Formel: (2 x PI x avståndet x MOA) / 360 / 60 = diameter i cm på punkten
Avståndet är radien i en cirkel där skytten står i mitten.Avstånd
2MOA10blir0,58stor
2MOA15blir0,87stor
2MOA25blir1,45stor
2MOA50blir2,91stor
4MOA10blir1,16stor
4MOA15blir1,75stor
4MOA25blir2,91stor
4MOA50blir5,82stor
6MOA10blir1,75stor
6MOA15blir2,62stor
6MOA25blir4,36stor
6MOA50blir8,73stor
6,5MOA10blir1,89stor
6,5MOA15blir2,84stor
6,5MOA25blir4,73stor
6,5MOA50blir9,45stor